Detallem a continuació els casos més habituals de riscos domiciliaris per als que es recomana la instal·lació de xarxes de protecció i seguretat en balcons, finestres, baranes, escales i altres espais exposats al buit.


No, aquestes xarxes tenen una posició vertical i no horitzontal o inclinada com les disposades en les obres de la construcció, que recullen objectes en caiguda lliure. En tenir una posició vertical, el funcionament de la xarxa és el de la prevenció; constitueix un bon complement de seguretat com a barrera dissuasòria, ja que alerta de la proximitat al buit i respon amb una capacitat d'absorció d'empenta de 140 i 200 kg / m2 davant eventuals relliscades, desequilibris o caigudes accidentals, reduint de manera significativa el risc de caigudes i lesions greus. Una altra diferència és que són molt discretes i transparents, el cas contrari de les utilitzades en la construcció, que són reglamentàriament visibles.
 • Davant d'una posició indeguda o relliscada accidental, absorbeixen i neutralitzen l'empenta, alertant del límit de risc de caigudes i lesions greus.
 • Proveeixen la seguretat perquè nens i mascotes deambulin i juguin amb més llibertat en semi exteriors i habitacions amb finestres obertes.
 • Són invisibles i estèticament neutres per a qualsevol tipus d'espai.
 • Deixen passar la brisa i el sol.
 • Impedeixen la caiguda d'objectes llançats des de l'interior.
 • Impedeixen l'accés de coloms, ratpenats i altres animals des de l'exterior.
 • No necessiten manteniment, ja que presenten protecció UV i no s'oxiden.
Els espais exteriors i semi exteriors; els balcons i els patis, especialment en aquells casos en què hi ha baranes i ampits escalables. Les finestres que no són oscil·lo batents, sobretot les adossades a llits, taules i sofàs; les caixes d'escales; els entresòls...
Especialment per a nens petits (0-7 anys), mascotes, adults amb síndrome de vertigen, marejos i inestabilitat motriu.  
Les normatives de seguretat nacional especifiquen principalment una altura mínima de barana d'1,10 metres i una distància permesa de buit d'una esfera de 12cm de diàmetre per pisos en altura, que està molt bé per adults però resulta insuficient per a nens i mascotes petites que per naturalesa són curioses e imprudents (Veure pestanya "Riscos Habituals"). En aquest cas la xarxa en el buit entre el passamans i el sostre actua de "sobre barana" amb efecte dissuasiu i preventiu de màxima utilitat contra ensopegades accidentals i la possibilitat del lliure accés i utilització dels ambients amb cares a l'exterior de part de tota la família. No existeixen normatives per aquest tipus de xarxes verticals d'escala domiciliaria i tampoc són obligatòries, però si són una eina més; altra opció amb la que compten els cuidadors que a la vegada permetran als petits més llibertat i autonomia, no poca cosa.
  La nostra experiència ens indica que convé que aquest tipus d'instal·lacions –que majoritàriament impliquen l'exposició al buit- siguin realitzades per personal especialitzat, la qual cosa no vol dir que no pugui ser realitzada per particulars amb experiència en treballs similars. La correcta disposició i col locació dels perfils d'ancoratge i el tensat i tall de la xarxa, tret de superfícies petites, són tasques de certa complexitat que, per la seva funció, no convé fer de manera improvisada. A més, una mà d'obra no experta podria reduir algun dels principals avantatges com ara la invisibilitat.
 • L'objectiu principal de la xarxa és ser element dissuasiu, i no un element actiu d'interacció, per la qual cosa eviteu que els nens usin la xarxa per jugar: empènyer, enfilar-se, penjar-se, introduir joguines o llençar elements contra ella.
 • Eviteu aproximar a la xarxa elements tallants o calents: les xarxes i / o sogues no són ignífugues ni tenen resistència al tall.
 • Verifiqueu periòdicament la xarxa i les seves fixacions. A la xarxa, observeu la correcta tensió de la malla i comproveu que no presenti deterioraments. S'aconsella substituir la xarxa en la seva totalitat cada tres anys.
 • A les fixacions, observeu acuradament la correcta fixació de la malla als perfils perimetrals i el correcte ancoratge dels perfils perimetrals als murs, forjats, fusteries i altres elements de la finca en els quals estan inserits.
 • No utilitzeu la xarxa per a altres fins que els específics.
 • Recordi que és convenient que els nens estiguin sempre acompanyats d'un adult.
La durabilitat de la xarxa de niló amb tractament UV depèn, en part, dels agents externs a què es trobi exposada i als factors climàtics en cada cas, per la qual cosa cal que verifiqueu periòdicament el seu estat. Atès que la xarxa perd gradualment part de les propietats mecàniques per exposició a la intempèrie, garantim el seu correcte acompliment durant 3 anys; després d'aquest període es recomana una visita professional per avaluar l'estat de la xarxa.
És fàcil de retirar la xarxa en casos d'urgència. A més, si feu una mudança, podeu recuperar els perfils de subjecció, però no es recomana la reutilització de la xarxa.